درمان واریس

شبکه های اجتماعی دکتر برادران

درباره دکتر

دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی ( اقدامات مداخله ای قلب ، آنژیوگرافی ، آنژیوپلاستی ) و متخصص درمان واریس با سوابق درخشان تحصیلی و حرفه ای از قبیل رتبه های برتر، دانشجوی نمونه، عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران، فلوشیپ آنژیوپلاستی و مدیریت بنیاد قلب سالم، خدمات ارزشمندی در زمینه های مختلف پزشکی مانند اکوقلب، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و درمان واریس ارائه می نماید.

09212109300
نوبت دهی واریس
درمان واریس-دکتر عبدالوهاب برادران
dots
فعالیت های علمی دکتر عبدالوهاب برادران
 • رتبه برتر کنکور سراســری و دانشـجوی ممتاز کشــوری
 • رتبه برتر (۲.۵٪) آزمــــون جـامـع عـلوم پایه سـال ۸۵
 • دانشجوی نخبه دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۸۹
 • فارغ التحــــصیل از دانشـــگاه علــوم پزشــــکی تهران
 • رتبه برتر آزمون دستیاری سال ۹۱ 
 • دســتیـار نمونه بیمارســتان دکتر شــــریعتی ســـال ۹۱
 • عضو هیات تحریریه نشریه سرای سلامت 
 • فارغ التحصیل دوره تخصص قلب و عروق از مرکز قلب تهران – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • (رتبه برتر بورد تخصصی کشور )
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان دکتر شریعتی از سال ۹۵-۹۹
 • فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی( آنژیوپلاستی)
 • عضو مرکز تحقیقات پیشگیری اولیه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناس کمسیون عالی پزشکی قانونی کشور
 • مدیرعامل بنیاد قلب سالم کشور
 • حائز امتیازات بنیاد ملی نخبگان